Prefata la cartea „Cuvinte pentru tineri”

„Nu aş exista, Dumnezeul meu, nu aş exista deloc, dacă Tu nu ai fi în mine. Sau, mai degrabă, nu aş exista dacă nu aş fi în mine, în Care sunt toate, prin Care sunt toate, în Care sunt toate.” (Sf. Augustin)

O frământare metafizică, un fior spiritual specific „Confesiunilor”, cu bucurie îl descoperim în sufletele multor tineri; cu mirare, l-am descoperit în fiinţa a doi tineri speciali care, îmbrăcând haina oştirii, se îmbracă cu „haina luminii”, „Coiful mântuirii””, mânuiesc „sabia dreptăţii”, iar înlăuntrul lor creşte Hristos.

Contemporaneitatea naşte întrebări, răspunsurile se revelează, iar această revelaţie parţială, gândesc, i-a îndemnat pe Ioana şi Vlad, să-şi şi să răspundă nevoii unei generaţii încercate care se ridică gândind şi rugându-se.

„Fiecare om e un cuvânt gânditor” (Stăniloae), iar Sf. Maxim ne spune „Ascunzându-Se pe Sine în raţiuni, în mod tainic, Cuvântul se oferă spre înţelegere, în mod proporţional, prin fiecare din lucrurile văzute, ca prin nişte litere, întreg şi deplin în toate, nemicşorat…”

Rolul acestuia, al cuvântului, se vede în aceste întrebări şi răspunsurile date , prin simplitate, inocenţa vârstei, subiectele propuse şi încercările de a se face înţeleşi.

Ţuţea spune că „omul raţional viază între lumea normelor şi cea a dogmelor”; cu surprindere şi bucurie duhovnicească văd că Ioana şi Vlad oscilează între lumea normelor „militare”, viind deja în lumea dogmelor aducătoare de veşnicie, descoperindu-se şi voind să descopere bucuria şi darul vieţii creştine.

Sper ca aceste întrebări şi răspunsuri să fie lumină călăuzitoare a tinerilor şi colegilor lor de la L.M., ca Dumnezeu, prin iubire deplină, să înmulţească toleranţa din sufletele lor, să-i îndrume pe cărările vieţii şi să-i facă biruitori împotriva tuturor celor potrivnice.

preot paroh biserica Vatra Moldovitei, Dan Negura